Certificaten

BRC:

De British Retail Consortium (BRC) is een inspectieprotocol gebruikt door Britse retailers en omvat eisen waaraan leveranciers moeten voldoen. De BRC vereist dat een kwaliteitssysteem aanwezig is, dat HACCP toegepast wordt en dat de omgeving, product, proces en personeel in dit systeem opgenomen zijn (Goede Hygiëne Praktijk vereisten).

Eind 2005 zijn de ideeën tot certificering concreet gemaakt en vanaf eind april 2006 is het gloednieuwe Van Wijk Fruit BRC gecertificeerd (A-level). Hiermee waren wij de eerste in onze sector die aan deze jaarlijkse keuring voldeden.

Met deze certificering zijn we in staat om te leveren aan de meest veeleisende supermarkten en handelsondernemingen in Europa.

 

Milieukeur/Planet Proof:

Stichting Milieukeur ontwikkelt, beheert en toetst criteria voor keurmerken en certificaten. Daarmee wordt duurzamer ondernemen inzichtelijk, betrouwbaar en controleerbaar. Producenten organisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en behartigers van consumentenbelangen werken mee aan de inhoud van de criteria. Dat verzekert een breed maatschappelijk draagvlak.

Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria van SMK voldoen. Milieukeur geeft aan dat het product minder belastend is voor het milieu, dan vergelijkbare producten zonder dit keurmerk.

 

GlobalGap:

GlobalGAP omvatten Europese retail richtlijnen voor agrarische producten. De retail heeft het initiatief genomen om zelf voorwaarden voor de primaire producent in Europees verband vast te leggen. Het belangrijkste aandachtspunt van de standaards die binnen GlobalGAP ontwikkeld worden, is de voedselveiligheid, nauw verbonden met het aandachtspunt traceability. Maar ook aspecten die samengevat kunnen worden onder de noemer duurzame landbouw dient eveneens rekening gehouden te worden.

GLOBALGAP dient als een praktische handleiding voor goede landbouwkundige praktijken (G.A.P/ Good Agricultural Practice) en kan overal ter wereld worden toegepast. De basis bestaat uit een goede samenwerking tussen de agrarische sector en de retailers die gezamenlijk efficiënte certificatiestandaarden en procedures willen opstellen.

Voor Van Wijk Fruit is de Globalgap-certificering de basis om fruit te kunnen leveren aan onze klanten.

 

GRASP:

GRASP is de sociale paragraaf van GLOBALGAP en beoordeelt of de onderneming voldoet aan een aantal eisen op het gebied van onder meer personeel- en loonadministratie, pensioenen en uitbesteding van werk.

 

Download
BRC certificaat
BRC certificaat 2019-2020.pdf
Adobe Acrobat document 80.7 KB