dUURZAAMHEID

Bij Van Wijk Fruit staat duurzaamheid hoog in het vaandel, wij maken bewuste keuzes op het gebied van energie, gewasbescherming en maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Do challenge
Samen met 19 andere ondernemers uit de gemeente Houten doen wij mee aan de do-challenge.

 

Het doel:
De DO!Challenge richt zich op het in kaart brengen en uitvoeren van concrete duurzaamheid-acties. Eindresultaat voor de ondernemer is het vernieuwen van de business-strategie waarin het duurzaam denken en werken is geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Daarmee wordt de Houtense ondernemer toekomstbestendig!

Hieronder kunt u een artikel downloaden dat in maart 2018 in het Houtens Nieuws heeft gestaan waarin alle deelnemers hun verhaal vertellen, of kijk op www.do-challenge.nl

Download
De ondernemer vertelt
OndernemerVertelt_tgroentje.pdf
Adobe Acrobat document 4.4 MB

Energie:
Sinds november 2017 hebben wij 1554 zonnepanelen op het dak liggen die gezamenlijk een vermogen opwekken van 497.280 Watt piek.
Dit is vergelijkbaar met het verbruik van bijna 150 huishoudens. 


Het woonhuis, de sorteerhal, de kantoren, de kantine en werkplaats worden verwarmd door afvalwarmte die door het koelen is vrijgekomen.
Door het hergebruik van warmte is het energieverbruik sterk gereduceerd.

 


Milieukeur:

Milieukeur gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van productieprocessen, waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst. Waar relevant worden ook bij de bewerking en verwerking van Milieukeur producten eisen gesteld.

Algemene duurzaamheidsthema's Milieukeur agro/food en non-food (Arbeidsomstandigheden) zijn:

  • Grondstoffen
  • Energie en klimaat
  • Schadelijke stoffen, fijn stof
  • Verpakking en afval
  • Waterkwaliteit en -kwantiteit

Specifieke duurzaamheidsthema's Milieukeur agro/food zijn:

  • Biodiversiteit en landschap
  • Bemesting en bodemvruchtbaarheid
  • Diervoeders en dierenwelzijn
  • Gewasbescherming


Biodiversiteit:

Rondom onze boomgaarden staat een windkering met daarin meerdere vroegbloeiende struiken, ook zijn er bloemenranden waarin meer dan 20 soorten 1 en 2 jarige bloemen staan.

Hierdoor bloeit er altijd iets en dit is goed voor de nuttige insecten en bijen.Bee-deals:

In het project Bee Deals werkt een groot aantal ketenpartijen aan verbetering van de leefomgeving van de bijen. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen immers cruciaal in onze voedselvoorziening.